Cabinet Medicina Dentara si Estetica FacialaUNIUNE EUROPEANA
UNIUNEA EUROPEANĂ
GUVERNUL ROMANIEI
GUVERNUL ROMANIEI
INSTRUMENTE STRUCTURALE
Instrumente Structurale
2007 - 2013

Programul Operaţional Sectorial „Creşterea Competitivităţii Economice”
„Investiţii pentru viitorul dumneavoastră”

Axa prioritară III Tehnologia Informaţiei şi Comunicaţiilor pentru sectoarele privat şi public,
Domeniul major de intervenţie 3 Susţinerea E-Economiei,
Operaţiunea 1 Sprijin pentru sisteme TIC integrate şi alte aplicatii electronice pentru afaceri

Titlul proiectului: Dezvoltarea şi eficientizarea activitaţii SC DAVADENT SRL prin implementarea unor sisteme integrate de management al resurselor şi relaţiilor cu clienţii,
Cod SMIS 46396

Proiect cofinanţat prin Fondul European de Dezvoltare Regională

“Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe operaţionale cofinanţate de
Uniunea Europeană vă invităm să vizitaţi www.fonduri-ue.ro

“Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României”